neat and tidy

listen to the pronunciation of neat and tidy
İngilizce - Türkçe
Derli toplu, düzenli
in order
sırayla

Öğrenciler sırayla cevap verdi. - The students answered in order.

Temel etiketleri sırayla öğrenelim. - Let's learn the basic tags in order.

in order
sıralı
well-groomed
sırçıl
in order
yolunda

Burada her şey yolunda. - Everything's in order here.

O gelinceye kadar her şey yolundaydı. - Everything was in order until he came.

in order
nizamlı
in order
uygun

Gelirine uygun bir şekilde yaşamak için ekstra giderleri kısmalısın. - You must cut down on extra expenses in order to live within your means.

Tebrikler kesinlikle usulüne uygun. - Congratulations are definitely in order.

in order
usule uygun
in order
sıra ile
in order
usulüne göre
in order
ahenkli
İngilizce - İngilizce
in order
well-groomed
neat and tidy