missing the ball during a swing

listen to the pronunciation of missing the ball during a swing
İngilizce - İngilizce
whiff
missing the ball during a swing

  Heceleme

  mis·sing the Ball dur·ing a swing

  Türkçe nasıl söylenir

  mîsîng dhi bôl dyûrîng ı swîng

  Telaffuz

  /ˈməsəɴɢ ᴛʜē ˈbôl ˈdyo͝orəɴɢ ə ˈswəɴɢ/ /ˈmɪsɪŋ ðiː ˈbɔːl ˈdjʊrɪŋ ə ˈswɪŋ/

  Günün kelimesi

  bandersnatch