a protecting force accompanying property in course of transportation

listen to the pronunciation of a protecting force accompanying property in course of transportation
İngilizce - Türkçe

a protecting force accompanying property in course of transportation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

convoy
{i} konvoy

Ordu kamyonları konvoyu yolu kapatıyordu. - The convoy of army trucks was blocking the road.

convoy
(korumak amacıyla) eşlik etmek
convoy
{f} eşlik et
convoy
{i} koruma
convoy
{f} korumak
convoy
{i} eşlik
convoy
{i} kafile
convoy
{i} katar
convoy
(Askeri) KONVOY: l. Toplanıp birlikte hareket etmek üzere tertiplenmiş genellikle harp gemileri ve/veya uçakların refakatinde bulunan bir miktar ticaret gemisi veya yardımcı gemi ya da her ikisinden oluşan gemi kafilesi veya harp gemisi refakatinde tek bir ticari gemi veya yardımcı gemi. 2. Bir koruma söz konusu olmaksızın, kontrollü ve muntazam hareketi temin maksadıyla tertiplenmiş bir araç grubu. Ayrıca bak. "coastal convoy", "evacuation convoy", "ocean convoy"
convoy
{f} refakât etmek
convoy
{f} eşlik etmek
İngilizce - İngilizce
convoy
a protecting force accompanying property in course of transportation

  Heceleme

  a pro·tect·ing force ac·com·pa·ny·ing prop·er·ty in course of trans·por·ta·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı prıtektîng fôrs ıkʌmpıniîng präpırti în kôrs ıv tränspırteyşın

  Telaffuz

  /ə prəˈtektəɴɢ ˈfôrs əˈkəmpənēəɴɢ ˈpräpərtē ən ˈkôrs əv ˌtranspərˈtāsʜən/ /ə prəˈtɛktɪŋ ˈfɔːrs əˈkʌmpəniːɪŋ ˈprɑːpɜrtiː ɪn ˈkɔːrs əv ˌtrænspɜrˈteɪʃən/

  Günün kelimesi

  doodad