mental focus

listen to the pronunciation of mental focus
İngilizce - Türkçe

mental focus teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attention
ilgi

Sadece detaylara yakın ilgi göstermelisin. - You must give close attention to the merest details.

Güzel bir bayanı öperken güvenle araba sürebilen bir sürücü sadece öpücüğe hakettiği ilgiyi vermiyordur. - Any man who can drive safely while kissing a pretty lady is simply not giving the kiss the attention it deserves.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Kendi güvenliğine daha fazla dikkat etmelisin. - You should pay more attention to your own safety.

Ben dikkat çekmek istemiyordum. - I did not want to attract attention.

attention
{i} ilgilenme

Tom kısa sürede hiç kimsenin onunla ilgilenmediğini fark etti. - Tom soon realized that no one was paying any attention to him.

Tom'la ilgilenmekten vazgeçtim. - I stopped paying attention to Tom.

attention
hizmet
attention
(Askeri) esas duruş
attention
kayıt
attention
titizlik
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
attention
{i} kur
attention
{i} iltifat

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
İngilizce - İngilizce
attention
mental focus

  Heceleme

  men·tal fo·cus

  Türkçe nasıl söylenir

  mentıl fōkıs

  Telaffuz

  /ˈmentəl ˈfōkəs/ /ˈmɛntəl ˈfoʊkəs/

  Günün kelimesi

  motile