menkul kıymetler

listen to the pronunciation of menkul kıymetler
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) securities
(Ticaret) marketable securities
(Ticaret) personal assets
(Ticaret) effect
effects
tangible assets
stocks and bonds
chattels
mutual funds
blue sky law
menkul kıymetler borsası
stock exchange market
menkul kıymetler borsası
(Ticaret) securities exchange
menkul kıymetler borsası
(Ticaret) house
menkul kıymetler borsası
stock exchanges
menkul kıymetler borsası
(Ticaret) security market
menkul kıymetler endüstrisi
securities industry
menkul kıymetler ihraç etmek
(Politika, Siyaset) issue securities
menkul kıymetler piyasaları
(Ticaret) securities markets
menkul kıymetler piyasası
(Ticaret) capital markets
menkul kıymetler borsası
security exchange
menkul kıymetler borsası
stock market

The stock market is in a prolonged slump. - Menkul kıymetler borsası sürüp giden bir ekonomik kriz içindedir.

menkul kıymetler borsası
securities market
menkul kıymetler borsası
stock exchange, stock market
menkul kıymetler borsası
stock exchange

The company is listed on the Tokyo Stock Exchange. - Şirket, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor.

The New York Stock Exchange closed for ten days. - New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı.

menkul kıymetler hukuku
(Kanun) blue sky law
menkul kıymetler komisyoncusu
(Ticaret) securities broker
menkul kıymetler portföyü
(Ticaret) stock securities
menkul kıymetler portföyü
(Ticaret) securities portfolio
menkul kıymetler portföyü
(Ticaret) stock securities portfolio
menkul kıymetler yatırım fonları
(Hukuk) securities investments funds
menkul kıymet
(Finans) Security
ikincil menkul kıymetler
(Ticaret) subordinated issues
melez menkul kıymetler
(Ticaret) hybrid securities
risksiz menkul kıymetler
(Ticaret) risk free securities
yatırım hizmetleri ve menkul kıymetler piyasası
(Hukuk) investment services and securities market
Türkçe - Türkçe
Senet, bono, tahvil, hisse senedi gibi taşınır değerler
kağıt
menkul kıymetler