securities market

listen to the pronunciation of securities market
İngilizce - Türkçe
menkul kıymetler borsası
securities market index
(Ticaret) borsa indeksi
securities markets
(Ticaret) menkul kıymetler piyasaları
securities market

  Heceleme

  securities mar·ket

  Türkçe nasıl söylenir

  sîkyûrıtiz märkıt

  Telaffuz

  /səˈkyo͝orətēz ˈmärkət/ /sɪˈkjʊrətiːz ˈmɑːrkət/

  Günün kelimesi

  byronic