measures taken to minimize the release of wastes to the environment

listen to the pronunciation of measures taken to minimize the release of wastes to the environment
İngilizce - Türkçe

measures taken to minimize the release of wastes to the environment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prevention
(Askeri) ÖNLEME, MEN ETME
prevention
önüne geçme
prevention
(Tıp) prevansiyon
prevention
önleme

Bu hafta yangın önleme haftası. - This week is Fire Prevention Week.

Bu yangın önleme haftasıdır. - This is Fire Prevention Week.

prevention
{i} korunma

Korunma tedaviden daha iyidir. - Prevention is better than cure.

Korunmak en iyi ilaçtır. - Prevention is the best medicine.

prevention
{i} engelleme
prevention
{i} önleyici tedbir

Önleyici tedbir daima en iyi çözümdür. - Prevention is always the best solution.

prevention
önlenme/önleme
prevention
{i} önlem

Bu yangın önleme haftasıdır. - This is Fire Prevention Week.

Biz bir intihar önleme örgütüyüz. - We are a suicide prevention organization.

İngilizce - İngilizce
prevention
measures taken to minimize the release of wastes to the environment

  Heceleme

  meas·ures tak·en to min·i·mize the re·lease of wastes to the en·vi·ron·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  mejırz teykın tı mînımayz dhi rilis ıv weysts tı dhi învayrınmınt

  Telaffuz

  /ˈmeᴢʜərz ˈtākən tə ˈmənəˌmīz ᴛʜē rēˈlēs əv ˈwāsts tə ᴛʜē ənˈvīrənmənt/ /ˈmɛʒɜrz ˈteɪkən tə ˈmɪnəˌmaɪz ðiː riːˈliːs əv ˈweɪsts tə ðiː ɪnˈvaɪrənmənt/

  Günün kelimesi

  haboob