match, be suitable, be in accord with

listen to the pronunciation of match, be suitable, be in accord with
İngilizce - Türkçe

match, be suitable, be in accord with teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fit in
programına almak
fit in
gömmek
fit in
-e girmek
fit in
sığdırmak
fit in
yerine uydurmak
fit in
uydurmak
fit in
zaman ayarlamak
fit in
zaman bulmak
fit in
yerine uydur
fit in
uymak

Tom uymak için elinden geleni yapıyor. - Tom is doing his best to fit in.

fit in
Ortamda diğer insanlar tarafından kabul edilmek
fit in
fit in: sığmak
fit in
fit in with someone/sth.: uymak,uyum sağlamak
fit in
fit someone/sth. in: zaman veya yer bulmak,sıkıştırmak
fit in
(deyim) sığmak. fit in with someone/sth. uymak,uyum sağlamak. fit someone/sth. in zaman veya yer bulmak,sıkıştırmak
fit in
(Fiili Deyim ) 1- yerine uydurmak , oturtmak 2- yerine uymak
fit in
geçmek
İngilizce - İngilizce
fit in
match, be suitable, be in accord with