marrow; pith; hence, essence

listen to the pronunciation of marrow; pith; hence, essence
İngilizce - Türkçe

marrow; pith; hence, essence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

medulla
omurilik

Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur. - Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord.

medulla
ilik
medulla
medulla oblongata anat
medulla
anat
medulla
{i} medulla
medulla
ilikli
medulla
{i} öz
medulla
(Tıp) (Medullae). İlik, öz
medulla
medullaryiliğimsi
medulla
beynin en arka parçası
medulla
soğanilik
medulla
saçın özü
medulla
beynin omuriliğe bitişik parçası
İngilizce - İngilizce
medulla
marrow; pith; hence, essence