make impossible, especially beforehand

listen to the pronunciation of make impossible, especially beforehand
İngilizce - Türkçe

make impossible, especially beforehand teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

preclude
{f} önlemek
preclude
olanaksızlaştırmak
rule out
parsel
preclude
meydan vermemek
preclude
engellemek
preclude
engel ol

Teknik bilgisinin olmayışı terfi etmesine engel oldu. - His lack of technical knowledge precluded him from promotion.

rule out
{f} silmek
preclude
Dışlamak

Wisdom does not preclude love.

preclude
dışarıda bırakmak
preclude
{f} önüne geçmek
preclude
mâni olmak
preclude
{f} -i imkânsız kılmak, -i imkânsızlaştırmak, -i olanak dışı bırakmak, -i olanaksızlaştırmak
preclude
engelle

Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller. - An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term.

preclude
{f} -i dışarıda bırakmak
preclude
(Mukavele) engel olmak
preclude
bir önceki hareketten dolayı imkânsız hale getirmek
preclude
{f} alıkoymak
İngilizce - İngilizce
CLOSE OUT
preclude
rule out
make impossible, especially beforehand