yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge

listen to the pronunciation of yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge
Türkçe - Türkçe
kuşak
yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge

    Heceleme

    yer·yü·zün·de ve·ya her·han·gi bir gök cis·min·de bel·li şart·la·rı sağ·la·yan böl·ge

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    paragoge