korkusu

listen to the pronunciation of korkusu
Türkçe - İngilizce
phobia
korku
{i} horror

She takes pleasure in seeing horror films. - O, korku filmlerii izlemekten zevk alır.

This horror movie is really scary. I couldn't sleep after I watched it. - Bu korku filmi gerçekten korkutucu.Ben izledikten sonra uyuyamadım.

korku
fear

They fear that he may be dead. - Onun ölmüş olabileceğinden korkuyorlar.

This club is fearfully dull. The dance floor is empty and the smoking patio is packed. - Bu kulüp korkunç şekilde sıkıcıdır. Dans alanı boş ve sigara içme verandası tıka basa doludur.

korkusu olmamak
stick at nothing
koku korkusu
(Tıp) osmophobia
komik duruma düşme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) katagelophobia
kozmik fenomen korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) kosmikophobia
korku
apprehension
korku
fright

I am frightened of walking in the darkness. - Karanlıkta yürümekten korkuyorum.

The fury of the storm frightened the children. - Fırtınanın hiddeti çocukları korkuttu.

korku
misgiving
korku
dread

Cats have a dread of water. - Kedilerin su korkusu vardır.

I had a dreadful dream last night. - Dün gece korkunç bir rüya gördüm.

bit korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) pediculophobia
gece korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) nyctophobia
korku
phobos
korku
thrill

I don't like rural horror thrillers. - Ben kırsal korku gerilimini sevmiyorum.

His story thrilled me with horror. - Onun hikayesi beni korkudan titretti.

korku
anxiety

Her anxiety almost drove her wild. - Onun korkusu neredeyse onu çılgına çevirdi.

korku
perilous
korku
(Askeri) panic

Fear and panic overwhelmed me. - Korku ve paniğe kapılmıştım.

korku
boggle
korku
misdoubt
korku
creeps

Everyone here creeps me out. - Buradaki herkes beni korkutuyor.

That guy gave me the creeps. - O adam bana korku verdi.

korku
danger

Fear often exaggerates danger. - Korku sık sık tehlikeyi abartır.

Danger always looks bigger through the eyes of fear. - Tehlike her zaman korkunun gözlerinden daha büyük görünüyor.

korku
menace
korku
threat

Tom made a terrifying threat against Mary. - Tom Mary'ye karşı korkunç bir tehdit yaptı.

Your threats don't scare me at all. - Senin tehditlerin beni hiç korkutmuyor.

sonsuzluk korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) apeirophobia
ölüm korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) necrophobia
korku
dray
korku
reassure
korku
awe

I think it's awesome. - Bunun korkunç olduğunu düşünüyorum.

Let me show you something really awesome. - Sana gerekten korkunç bir şey göstereyim.

korku
dismay
korku
consternation
korku
affright
korku
terror

He was almost petrified with terror. - Korku nedeniyle neredeyse donakalmıştı.

korkusu ile
for fear that
korkusu ile
lest
allah korkusu
Fear of God
açık alan korkusu
fear of open spaces
evlilik korkusu
Fear of marriage
korku
the fear of
yükseklik korkusu
(Psikoloji, Ruhbilim) Acrophobia
örümcek korkusu
Arachnophobia
ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz
(Atasözü) A drenched man does not fear the rain
adet görme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) menophobia
ahret korkusu
the fear of the Last Judgment
ahret korkusu
the fear of the Last Judgement
alan korkusu
agoraphobia

He suffers from agoraphobia. - O alan korkusundan muzdarip.

alan ürküsü/korkusu
agoraphobia
alkol korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) methyphobia
allah korkusu
theophobia
ameliyat korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) tomophobia
ameliyat korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) ergasiophobia
ameliyat yapma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) ergasiophobia
anne baba korkusu
fear of parents
ateş korkusu
pyrophobia
bekar kalma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) anuptaphobia
bekleme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) macrophobia
beyin rahatsızlığı korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) meningitophobia
bilgilenme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) gnosiophobia
bisiklet korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) cyclophobia
can korkusu
mortal fear
can korkusu
fear of death
cehennem korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) stygiophobia
cehennem korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) hadephobia
cehennem korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) stigiophobia
cennet korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) uranophobia
cennet korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) ouranophobia
cilt rahatsızlığı korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) dermatopathophobia
cilt rahatsızlığı korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) dermatophobia
cilt rahatsızlığı korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) dermatosiophobia
deli olma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) dementophobia
delilik korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) agateophobia
derinlik korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) bathophobia
despot lider korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) tyrannophobia
değişiklik korkusu
misoneism
doktora gitme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) iatrophobia
epilepsi olma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) hylephobia
ereksiyon kaybetme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) medomalacuphobia
eve dönme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) nostophobia
evlenme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) gamophobia
fare korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) muriphobia
fare korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) musophobia
felsefe korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) philosophobia
frengi korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) syphilophobia
giyinme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) vestiphobia
hipnotize edilme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) hypnophobia
kaka yapma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) rhypophobia
kalp korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) cardiophobia
kapalı yer korkusu
claustrophobia
kaza korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) dystychiphobia
kilise korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) ecclesiophobia
kilo alma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) pocrescophobia
kilo alma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) obesophobia
kirli olma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) automysophobia
korku
fear, fright, dread; alarm, anxiety, care; danger, threat, menace; phobia
korku
{i} funk
korku
gothic
korku
{i} alarm

Alarming news came from the suburbs. - Varoşlardan korkutucu haber geldi.

I found that very alarming. - Onu çok korkutucu buldum.

korku
{i} phobia
korku
bugaboo
korku
{i} scare

To tell you the truth, I am scared of heights. You are a coward! - Gerçeği söylemek gerekirse. Ben yükseklikten korkuyorum, Sen bir korkaksın!

When I was little, I wanted to have a pet brown bear to scare my neighbors. - Ben çocukken, komşuları korkutmak için bir evcil kahverengi ayım olsun istedim.

korku
{i} trepidation
kuduz korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) hydrophobophobia
kuduz korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) kynophobia
kuruluk korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) xerophobia
kusurlu olma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) atelophobia
kuzey ışığı korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) auroraphobia
kızıl korkusu
(Politika, Siyaset) red scare
merdiven korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) bathmophobia
metal korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) metallophobia
meteor korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) meteorophobia
meydan korkusu
agoraphobia
okul korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) scolionophobia
orman korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) hylophobia
orman korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) xylophobia
papaz korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) papaphobia
papaz korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) hierophobia
rektum korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) proctophobia
sahneye çıkma korkusu
stage fright
seks korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) genophobia
simetri korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) symmetrophobia
sivri obje korkusu
(Tıp) aichmophobia
sivri obje korkusu (iğne vb)
(Tıp) trypanophobia
siyah renk korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) melanophobia
sokak korkusu
agyiophobia
soru sorma korkusu
(Tıp) askophobia
sorumluluk alma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) hypengyophobia
sorumluluk alma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) hypegiaphobia
stres korkusu
agyiophobia
su korkusu
hydrophobia, morbid dread of water
teknoloji korkusu
(Ticaret) technophia
teknoloji korkusu
technophobe
titreme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim,Tıp) tremophobia
topluluk korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) anthropophobia
uyuz olma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) scabiophobia
verem olma korkusu
(Tıp) tuberculophobia
yalan beyan korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) mythophobia
yalnız kalma korkusu
monophobia
yalnızlık korkusu
monophobia
yasak yerlerde bulunma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) claustrophobia
yenilik korkusu
misoneism
yenilik korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) cainophobia
yenilik korkusu
neophobia
yenilik korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) cainotophobia
yoksulluk korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) peniaphobia
zehir korkusu
(Tıp) toxicophobia
zenci korkusu
negrophobia
zenginlik korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) plutophobia
zevk duyma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) hedonophobia
çiçek korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) anthrophobia
çiçek korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) anthophobia
ışık korkusu
photophobia
Türkçe - Türkçe

korkusu teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

konuşma korkusu
Tutukluk
Korku
(Osmanlı Dönemi) ŞEHM
Korku
(Osmanlı Dönemi) HELA'
Korku
(Osmanlı Dönemi) HAYLA'
Korku
(Hukuk) HAVF
Korku
(Osmanlı Dönemi) HELEL
Korku
endişe
Korku
havil
alan korkusu
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, meydan korkusu, agorafobi
can korkusu
Ölüm korkusu
kapalı yer korkusu
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
korku
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
korku
Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara
korku
Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp ve solunum hızlanması gibi belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu
korku
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu: "Yarı çocuk kalbimde korku, kapıya yaklaştıkça büyüyor."- Y. Z. Ortaç
korku
Kaygı, üzüntü
korku
Kalp çarpıntısına ve tam bir halsizlik belirtilerine sebep olan bir hal
korku
Kaygı, üzüntü: "İçlerinde görünmez bir bozukluk korkusuyla sıra sağlamlara geldi."- R. N. Güntekin
meydan korkusu
Alan korkusu
su korkusu
Sudan korkma, hidrofobi
yenilik korkusu
Her değişiklikten, her yenilikten ürkme hastalığı
yükseklik korkusu
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
ölüm korkusu
Ölme tehlikesiyle yüz yüze gelmekten duyulan korku, can korkusu
ışık korkusu
Bazı canlıların ışıktan korkma duygusu
İngilizce - Türkçe

korkusu teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

yükseklik korkusu
fear of height, fear of altitude
korkusu