an obsessive, persistent, unrealistic fear of an external object or situation

listen to the pronunciation of an obsessive, persistent, unrealistic fear of an external object or situation
İngilizce - Türkçe

an obsessive, persistent, unrealistic fear of an external object or situation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

phobia
fobi

Onun Yafa Cakes fobisi vardır. - He has a phobia of Jaffa Cakes.

Derin deniz fobisine sahip misin? - Do you have deep sea phobia?

phobia
belli bir şey veya duruma karşı duyulan aşırı korku
phobia
fobya
phobia
{i} korku
phobia
ürkü
phobia
sevmezlik
phobia
fobisi

Derin deniz fobisine sahip misin? - Do you have deep sea phobia?

Güveler hakkında garip bir fobisi var. - He has a peculiar phobia about moths.

phobia
{i} fobi, yılgı, korku
phobia
aşırı derecede korku veya nefret
phobia
korkusu
phobia
(Tıp) Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi
İngilizce - İngilizce
phobia
an obsessive, persistent, unrealistic fear of an external object or situation

    Heceleme

    an obsessive, persistent, un·re·al·is·tic fear of an ex·ter·nal ob·ject or si·tu·a·tion

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    footle