kehanetler

listen to the pronunciation of kehanetler
Türkçe - İngilizce
prophecies

She's interested in ancient Mayan prophecies. - O eski Maya kehanetleri ile ilgileniyor.

He's interested in Mayan prophecies. - O, Maya kehanetleri ile ilgileniyor.

kehanet
prophecy

Have you ever read the old prophecy on the library window? - Kütüphane penceresindeki eski kehaneti okudun mu?

Do you believe in prophecy? - Kehanete inanır mısın?

kehanet
divination
kehanet
{i} oracle
kehanet
{i} omen
kehanet
prediction

Her predictions have come true. - Onun kehanetleri gerçek oldu.

Strange to say, his prediction has come true. - Ne garip, onun kehaneti gerçekleşti.

kehanet
{i} clairvoyance
kehanet
auspice
kehanet
prognostication
kehanet
prognostic
kehanet
oracular
kehanet
{i} denouncement
kehanet
{i} presage
kehanet
{i} soothsaying
kehanet
{i} portent
kehanet
boding
kehanet
{s} sibylline
kehanet
{i} augury
kehanet
soothsaying, prediction, prophecy, augury
kehanet
{i} vaticination
kehanet
second sight
Türkçe - Türkçe

kehanetler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

KEHANET
(Osmanlı Dönemi) Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek. İlâhi ihbârât-ı gaybiyyeye istinad etmeden, gaybdan haber vermek ve falcılık ve kâhinlik etmek dinen kat'iyyetle haramdır
kehanet
Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme, kâhinlik
kehanetler