kasnaklı

listen to the pronunciation of kasnaklı
Türkçe - İngilizce
hooped
kasnak
pulley

He drew his water, which was excellent, from a very deep natural well, above which he had set up a very simple pulley block. - O, mükemmel olan çok derin doğal bir kuyudan suyunu çekti, bunun üzerine çok basit bir kasnak bloğu kurdu.

It transmits movement by belts and pulleys. - Bu, kayışlar ve kasnaklar ile hareketi iletir.

kasnak
hoop
kasnaklı beton reinforced concrete cast into
a compressing cylinder
kasnak
idler
kasnak
frame
kasnak
drum
kasnak
roller
kasnak
(Mekanik) balance wheel
kasnak
belt pulley
kasnak
tambour
kasnak
embroidery frame
kasnak
balancing wheel
kasnak
sheave
kasnak
stretcher
kasnak
hoop or rim (of a sieve or tambourine)
kasnak
hoop, rim; embroidery frame, embroidery hoop; belt pulley
kasnak
rim
kasnak
mech. grooved rim (of a wheel)
kasnak
{i} cylinder
kasnak
taboret
kasnak
embroidery hoop, tambour
kasnak
wrestling grasping the opponent's waistband with the fingers inside and the thumb out
kasnak
{i} tabouret
kasnak
reinforced waistband of a wrestler's leather trousers
Türkçe - Türkçe

kasnaklı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

kasnak
Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre çokgen yada yuvarlak olan kaide
kasnak
Bir sütunun gövdesini oluşturan silindir biçimindeki taşların her biri
kasnak
Nakış işlemek için gergef gibi kullanılan, kumaşı germeye yarayan, tahtadan çember
kasnak
Davul, gergef, elek gibi nesnelerin çerçevesi
kasnak
Pehilivanların giydiği kispetin bele gelen bölümü
kasnak
Kıyıları oluk biçiminde pervazlı, metal ve tahtadan yapılmış çember
kasnak
Makinelerde, bir milden başka mile hareket geçiren kayışların takıldığı demir çember
kasnak
Pehlivanların giydikleri kispetin bele gelen bölümü
kasnak
Kalbur ve tel gibi şeylerin tahta çemberi
kasnak
Yuvarlak tahta
kasnak
Enli çember
kasnak
Sofrada sini altına konan yuvarlak elek çerçevesi
kasnaklı