karamsarlık

listen to the pronunciation of karamsarlık
Türkçe - İngilizce
{i} pessimism
pessimism kötümsürlük, bedbinlik, pesimizm
slough
jaundice
moodiness
moods
mood
karamsar
pessimist

Tom never was pessimistic. - Tom asla karamsar değildi.

You're pessimistic, aren't you? - Sen karamsarsın, değil mi?

karamsar
pessimistic

Tom never was pessimistic. - Tom asla karamsar değildi.

Tom is quite pessimistic. - Tom oldukça karamsardır.

karamsar
dejected
karamsar
downbeat
karamsar
depressed

He's depressed about the result. - O sonuç hakkında karamsar.

His pessimism depressed those around him. - Onun karamsarlığı etrafındakilerin moralini bozdu.

karamsar
down in the mouth
karamsar
mouth
karamsar
pained
karamsar
jaundiced
karamsar
heavy-hearted
karamsar
pessimistic, pessimist, downbeat
karamsar
moody

I think Tom is moody. - Tom'un karamsar olduğunu düşünüyorum.

Jane has been quiet and moody for the past few days. - Jane, son birkaç gündür sessiz ve karamsardı.

karamsar
heavy hearted
karamsar
{s} sombre
karamsar
{s} somber
karamsar
{s} low
karamsar
pessimistic; pessimist kötümser, bedbin, pesimist
karamsar
pain
Türkçe - Türkçe
Kötümserlik: "İnsanlara yakışan, bu karamsarlığa boyun eğmek değil, dünyanın tazeliğine gönlünü açık tutmaktır."- S. Birsel
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
pesimizm
karamsar
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
karamsarlık