kapasite

listen to the pronunciation of kapasite
Türkçe - İngilizce
capacity

This factory's productive capacity is 250 cars a week. - Bu fabrikanın üretim kapasitesi haftada 250 araçtır.

To calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth. - Kapasiteyi hesaplamak için, uzunluğu genişlikle derinlikle çarpın.

capability
content
(Ticaret) volume
effective capacity
duty
capacitance

How does one calculate the capacitance of a capacitor? - Biri bir kondansatörün kapasitesini nasıl hesaplar?

at capacity
capacity of
kapasite analizi
(Hukuk) capacity analysis
kapasite indirimi
(Hukuk) capacity decrease
kapasite katsayısı
capacitance coefficient
kapasite kullanımı
(Hukuk) capacity utilisation
kapasite köprüsü
capacitance bridge
kapasite oluşturma
(Hukuk) capacity building
kapasite planlama
capacity planning
kapasite reaktansı
capacity reactance
kapasite rölesi
capacitance relay
kaçak kapasite
stray capacitance
elektriksel kapasite
capacitance
artık kapasite
(Askeri) excess capacity
fonksiyonel kapasite
(Tıp) functional capacity
teorik kapasite
theoretical capacity
adli kapasite
(Hukuk) judicial capacity
aktif kapasite
active capacity
azami güvenilir kapasite
(Çevre) maximum dependable capacity
ekonomik kapasite
(Ticaret) economic capacity
hayati kapasite
(Pisikoloji, Ruhbilim) vital capacity
idari kapasite
(Hukuk) administrative capacity
ithalat kapasite indeksi
(Ticaret) import capacity index
kapasite
internal capacitance
kullanılabilir kapasite
available capacity
kübik kapasite; ortak birim
(Askeri) cubic capacity; common unit
kısmi kapasite
partial capacitance
nominal kapasite
rated capacity
olumsuz kapasite farkı
(Ticaret) negative volume variance
ortak kapasite
mutual capacitance
pratik kapasite
(Teknik,Ticaret) practical capacity
tarla kapasite bölgesi
(Tarım) field capacity zone
termik kapasite
thermal capacity
çarpışma noktası; kapasite yetersizlik olasılığı; prosedürel madde
(Askeri) point of impact; probability of incapacitation; procedural item
ısıl kapasite
calorific intensity
kapasite