kaderler

listen to the pronunciation of kaderler
Türkçe - İngilizce
destinies
kader
fate

Fate has turned in my favour. - Kader benim lehine döndü.

She had to accept her fate. - O, kaderini kabul etmek zorunda kaldı.

kader
{i} destiny

You are the master of your own destiny. - Kendi kaderinin kaptanısın.

It is man's destiny to suffer. - Acı çekmek insanın kaderidir.

kader
predestination
kader
{i} fortune

Everybody is the architect of their own fortune. - Herkes kendi kaderinin mimarıdır.

You'll make a fortune by taking a chance. - Bir şans elde ederek bir kader yaratacaksın.

kader
foreordination
kader
fatality
kader
{i} chance

Fate is too serious to be left to chance. - Kader şansa bırakılmayacak kadar ciddidir.

You'll make a fortune by taking a chance. - Bir şans elde ederek bir kader yaratacaksın.

kader
{i} karma

Why did you say hello to that shrew? I don't want to ruin my karma. - Neden o cadıya merhaba dedin? Ben kaderimi mahvetmek istemiyorum.

kader
fatal
kader
luck

As luck would have it, Providence was on my side. - Talih işte, kader benden yanaydı.

kader
bereavement
kader
circumstance
kader
Providence

As luck would have it, Providence was on my side. - Talih işte, kader benden yanaydı.

Kader
(isim) Destiny, faith
kader
moira
kader
{i} dispensation
kader
kismet
kader
{i} Doom
kader
fate, destiny, fortune, predestination alınyazısı, yazgı
kader
lot
Türkçe - Türkçe

kaderler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

KADER
(Osmanlı Dönemi) Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sâir geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdiri ve yazması. Takdir-i İlâhî
KADER
(Osmanlı Dönemi) Ezelî kısmet
KADER
(Osmanlı Dönemi) Tali'. Baht. Şans.Kader ve cüz-i ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, halî ve vicdanî bir imanın cüz'lerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir. Yâni, mü'min her şeyi, hattâ fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere, tâ nihayette teklif ve mes'uliyetten kurtulmamak için "cüz-i ihtiyarî" önüne
Kader
(Osmanlı Dönemi) TAVIR
Kader
Allahın emri
Kader
(Osmanlı Dönemi) TECELLİ
Kader
(Osmanlı Dönemi) TAKDİR
kader
Alın yazısı, yazgı
kader
Genellikle kaçınılmaz kötü talih
kader
Alın yazısı, yazgı: "Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor."- Y. K. Beyatlı
kader
(Osmanlı Dönemi) Allah'ın kâinatta olmuş ve olacak. her şeyin vasıflarını, özelliklerini ve sâir geleceğini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdir ve yazması; takdir-i İlâhî; ezelî kısmet; tali', baht, şans
kaderler