kırgın

listen to the pronunciation of kırgın
Türkçe - İngilizce
offended

Tom said he felt offended. - Tom kırgın hissettiğini söyledi.

Tom seemed to be offended. - Tom kırgın görünüyordu.

crestfallen
disillusioned
vexed
hurt

Tom looks a little hurt. - Tom biraz kırgın görünüyor.

You were hurt, weren't you? - Sen kırgındın, değil mi?

sore

I feel a little sore. - Kendimi biraz kırgın hissediyorum.

hurt, offended
chagrined
wroth
disappointed
displeased

I think Tom might be displeased. - Sanırım Tom kırgın olabilir.

Tom thinks Mary will be displeased. - Tom Mary'nin kırgın olacağını söylüyor.

disgruntled

We think a disgruntled employee was the one who planted the bomb. - Bir kırgın işçinin bombayı koyan kişi olduğunu düşünüyoruz.

prov. murrain (affecting animals)
injured
hurt, offended, resentful, disappointed, sore
resentful
kırgın bir biçimde
disappointedly
kırgın bir şekilde
chagrinedly
kırgın bir şekilde
injuredly
kırgın olarak
disgruntledly
kırgın olmak
feel resentful
kırgın olmak
be resentful
Türkçe - Türkçe

kırgın teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

KIRGIN
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
KIRGIN
Toplu ölümlere yol açan bulaşıcı hastalık
kırgın