itiraz etme

listen to the pronunciation of itiraz etme
Türkçe - İngilizce
(Ticaret) appeal

He's trying to appeal to the least common denominator. - O en küçük ortak paydaya itiraz etmeye çalışıyor.

objection
itiraz etmek
object

I don't mean to object to your proposal. - Amacım önerine itiraz etmek değil.

itiraz etmek
object to

I don't mean to object to your proposal. - Amacım önerine itiraz etmek değil.

itiraz etme, tartışma
dispute
itiraz etmek
{f} contest
itiraz etmek
dispute
itiraz etmek
{f} demur
itiraz etmek
{f} argue
itiraz etmek
take objection to
itiraz etmek
blow the whistle on
itiraz etmek
argue against something
itiraz etmek
(Kanun) bar
itiraz etmek
(Kanun) file an appeal
itiraz etmek
raise an objection to
itiraz etmek
{f} contravene
itiraz etmek
take issue with
itiraz etmek
remonstrate
itiraz et
raise an objection
itiraz et
{f} protesting
itiraz et
{f} demur
itiraz etmek
protest
itiraz etmek
argue against
itiraz etmek
expostulate
itiraz etmek
take an objection to sth
itiraz et
{f} contest

She decided not to contest the charges in court. - O, mahkemedeki suçlamalara itiraz etmemeye karar verdi.

itiraz etmek
{f} interpose
itiraz etmek
take exception to
itiraz etmek
{f} except
itiraz etmek
{f} gainsay
itiraz etmek
{f} buck
itiraz etmek
argue against smth
itiraz etmek
make an objection to
itiraz etmek
{f} challenge
itiraz etmek
stink
itiraz etmek
{f} oppose
itiraz etmek
{f} deprecate
itiraz etmek
to object (to), to protest
itiraz etmek
to object (to), raise an objection (against)
itiraz etmek
protest against
Türkçe - Türkçe

itiraz etme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

itiraz etmek
Bir düşünce veya kararın karşıtını ileri sürmek, karşı çıkmak
itiraz etme