israf

listen to the pronunciation of israf
Türkçe - İngilizce
waste

Let's not waste time. - Zaman israf etmeyelim.

You should not waste your time. - Zamanını israf etmemelisin.

wastage
prodigality
extravagance
squander

Don't squander your newly earned money! - Yeni kazandığın parayı israf etme!

He was accused of squandering public funds. - Kamu fonlarını israf etmekle suçlandı.

dissipation
squandering

He was accused of squandering public funds. - Kamu fonlarını israf etmekle suçlandı.

profusion
improvidence
wastefulness
extravagance, waste, wastefulness
dissipate
wastages
wasting

She thought that he was wasting electricity. - O, onun elektriği israf ettiğini düşündü.

Quit wasting my time. - Zamanımı israf etmeyi bırak.

waxtage
israf etmek
waste

I hate to waste my time. - Zamanımı israf etmekten nefret ederim.

Tom said he didn't want to waste time arguing. - Tom tartışarak zaman israf etmek istemediğini söyledi.

israf etmek
squander

He was accused of squandering public funds. - Kamu fonlarını israf etmekle suçlandı.

israf etmek
chuck away
israf etmek
squander away
israf etmek
to waste, squander
israf etmek
fritter
israf etmek
to waste, to squander, to misspend, to dissipate
israf etmek
prodigalize
israf etmek
fritter away
israf tutkusu
squandermania
israf etmek
scatter
israf etmek
lose
israf etmek
misspend
israf etmek
disburse
israf etmek
throw to the dogs
israf etmek
{f} dissipate
Türkçe - Türkçe
Gereksiz yere para, zaman, emek vb.yi harcama, savurganlık, tutumsuzluk
Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık, tutumsuzluk: "... israf ve sefahat içinde yaşamaya başlamıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu
(Osmanlı Dönemi) boş yere harcama
Savurganlık
İSRAF
(Osmanlı Dönemi) En lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak.(Hâlik-ı Rahim, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise; şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İktisad ise: nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. L.)(Bir lokma kırk paraya, diğer bir lokma on kuruşa... Ağıza girmeden ve boğazda
İSRAF
(Osmanlı Dönemi) Lüzumsuz yere harcamak. Malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek. İhtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak
israf etmek
Gereksiz yere harcamak, savurganlık etmek, tutumsuzluk etmek
ademi israf
(Osmanlı Dönemi) israfsızlık
İsraf
(Osmanlı Dönemi) FÜRUT
israf