a facility designed where persons with serious mental disorders are housed

listen to the pronunciation of a facility designed where persons with serious mental disorders are housed
İngilizce - Türkçe

a facility designed where persons with serious mental disorders are housed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

insane asylum
tımarhane

Tom tımarhaneye gönderildi. - Tom was sent away to an insane asylum.

lunatic asylum
tımarhane

Geçen yüzyılda onlar Tom gibi birini tımarhaneye atacaklardı. - Last century they would have just thrown someone like Tom into a lunatic asylum.

insane asylum
akıl hastanesi

Tehlikeli bir suçlu, akıl hastanesinden kaçtı. - A dangerous criminal has escaped from the insane asylum.

Toplum, mahkumlar tarafından işletilen bir akıl hastanesidir. - Society is an insane asylum run by the inmates.

lunatic asylum
akıl hastanesi
İngilizce - İngilizce
insane asylum
lunatic asylum
a facility designed where persons with serious mental disorders are housed

  Heceleme

  a fa·ci·li·ty de·signed where persons with se·ri·ous men·tal disorders are housed

  Türkçe nasıl söylenir

  ı fısîlîti dîzaynd hwer pırsınz wîdh sîriıs mentıl dîsôrdırz ır hauzd

  Telaffuz

  /ə fəˈsələtē dəˈzīnd ˈhwer ˈpərsənz wəᴛʜ ˈsərēəs ˈmentəl dəsˈôrdərz ər ˈhouzd/ /ə fəˈsɪlɪtiː dɪˈzaɪnd ˈhwɛr ˈpɜrsənz wɪð ˈsɪriːəs ˈmɛntəl dɪsˈɔːrdɜrz ɜr ˈhaʊzd/

  Günün kelimesi

  redolent