interest which has become fixed

listen to the pronunciation of interest which has become fixed
İngilizce - Türkçe

interest which has become fixed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attention
ilgi

Güzel bir bayanı öperken güvenle araba sürebilen bir sürücü sadece öpücüğe hakettiği ilgiyi vermiyordur. - Any man who can drive safely while kissing a pretty lady is simply not giving the kiss the attention it deserves.

Çocuklar benim ilgimi paylaşırlar. - My children share my attention.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Tom dikkat çekmek istemiyordu. - Tom didn't want to attract attention.

Kendi güvenliğine daha fazla dikkat etmelisin. - You should pay more attention to your own safety.

attention
{i} ilgilenme

Tom kısa sürede hiç kimsenin onunla ilgilenmediğini fark etti. - Tom soon realized that no one was paying any attention to him.

Erkeklerden hiç biri Mary ile ilgilenmedi. - None of the boys paid any attention to Mary.

attention
hizmet
attention
(Askeri) esas duruş
attention
kayıt
attention
titizlik
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
attention
{i} kur
attention
{i} iltifat

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
İngilizce - İngilizce
attention
interest which has become fixed

  Heceleme

  in·ter·est which has be·come fixed

  Türkçe nasıl söylenir

  întrıst hwîç hız bîkʌm fîkst

  Telaffuz

  /ˈəntrəst ˈhwəʧ həz bəˈkəm ˈfəkst/ /ˈɪntrəst ˈhwɪʧ həz bɪˈkʌm ˈfɪkst/

  Günün kelimesi

  motile