intending to harm

listen to the pronunciation of intending to harm
İngilizce - Türkçe

intending to harm teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

evil
fenalık
evil
fena
evil
kötü

Twitter kuşu kötüdür. - The Twitter bird is evil.

Kendi görüşüme göre, Twitter kuşu dünyamızdaki en kötü kuştur. - In my opinion, Twitter bird is the most evil bird in our world.

evil
{i} musibet
intend to harm
zarar vermek istemek
evil
uğursuz

Onu yalnız bırak, seni uğursuz piç! - Leave him alone, you evil bastard!

evil
bela

Evlilik,eğer insan gerçekle yüz yüze kalacaksa bir beladır fakat gerekli bir bela. - Marriage, if one will face the truth, is an evil, but a necessary evil.

evil
kaza

İyi kötü karşısında her zaman kazanır. - Good always wins over evil.

evil
{i} dert
evil
evil eye kem göz
evil
{i} belâ

Evlilik,eğer insan gerçekle yüz yüze kalacaksa bir beladır fakat gerekli bir bela. - Marriage, if one will face the truth, is an evil, but a necessary evil.

evil
{i} uğursuzluk
evil
evildoer kötülük eden kimse
evil
{s} tâlihsiz
evil
{s} aksi
evil
{s} kem
evil
günahkar kimse
evil
(isim) kötülük, musibet, uğursuzluk, belâ, dert, zarar, günah
evil
{s} çok kötü, şerir
evil
{i} zarar
İngilizce - İngilizce
evil
intending to harm