inducement to act by argument or reasoning or entreaty

listen to the pronunciation of inducement to act by argument or reasoning or entreaty
İngilizce - Türkçe

inducement to act by argument or reasoning or entreaty teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

persuasion
{i} ikna

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

Tom biraz iknaya ihtiyaç duyacak. - Tom will need some persuasion.

persuasion
(Tıp) İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma
persuasion
razı etme
persuasion
inanç
persuasion
ikna etme
persuasion
tür/inanç/ikna
persuasion
kandırma veya ikna etme kabiliyeti
persuasion
{i} inandırma
persuasion
{i} kanı
persuasion
{i} cins
persuasion
{i} din
persuasion
kanaat
persuasion
(isim) ikna, inandırma, kanı, inanç, din, tür, cins
İngilizce - İngilizce
persuasion
inducement to act by argument or reasoning or entreaty

  Heceleme

  in·duce·ment to act by ar·gu·ment or rea·son·ing or en·trea·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  îndusmınt tı äkt bay ärgyımınt ır rizınîng ır entriti

  Telaffuz

  /ənˈdo͞osmənt tə ˈakt ˈbī ˈärgyəmənt ər ˈrēzənəɴɢ ər enˈtrētē/ /ɪnˈduːsmənt tə ˈækt ˈbaɪ ˈɑːrɡjəmənt ɜr ˈriːzənɪŋ ɜr ɛnˈtriːtiː/

  Günün kelimesi

  bilk