indistinct

listen to the pronunciation of indistinct
İngilizce - Türkçe
{s} belirsiz
müphem
(Kanun) muğlak
belirli belirsiz
hayal meyal
belli belirsiz
iyice görülmez
tefrik edemeyen
seçilmez
ayırt edilmez
{s} bulanık
iyice görülmeyen
vague
{s} belirsiz

O, belirsiz bir yanıt verdi. - He gave a vague answer.

Belli belirsiz tanıdık geliyor. - Sounds vaguely familiar.

vague
{s} hayal meyal

Tom Mary ile tanıştığını hayal meyal hatırlıyor. - Tom vaguely remembers meeting Mary.

Onunla karşılaştığımı hayal meyal hatırlıyorum. - I vaguely remember meeting him.

vague
{s} müphem
vague
belgisiz
vague
üstü kapalı
vague
bellisiz
become indistinct
belirsizleş
indistinctly
belirsizce
make indistinct
belirsizleştir
vague
anlaşılmaz

Tom gerçekten anlaşılmaz davranıyor, değil mi? - Tom is being really vague, isn't he?

Tom anlaşılmaz davranıyor, değil mi? - Tom is being vague, isn't he?

become indistinct
belirsizles
difficult to understand
anlamak zor
indistinctly
belirsiz olarak
indistinctly
belli belirsiz
indistinctly
hayal meyal
indistinctness
belirsizlik
indistinctness
ayırt edilemezlik
indistinctness
bulanıklık
vague
{s} dalgın
vague
{s} kararsız

O, yapmak istediği şey hakkında kararsız görünüyordu. - He seemed vague about what he wanted to do.

İngilizce - İngilizce
difficult to understand
not clearly defined or not having a sharp outline; faint or dim
hazy or vague
vague
Obscure to the mind or senses; not clear; not definite; confused; imperfect; faint; as, indistinct vision; an indistinct sound; an indistinct idea or recollection
Not distinct or distinguishable; not separate in such a manner as to be perceptible by itself; as, the indistinct parts of a substance
{s} faint, vague, unclear; not easily discerned or distinguished by the senses
Something that is indistinct is unclear and difficult to see, hear, or recognize. The lettering is fuzzy and indistinct. distinct + indistinctly in·dis·tinct·ly He speaks so indistinctly that many listeners haven't a clue what he is saying. an indistinct sound, image, or memory cannot be seen, heard, or remembered clearly   distinct
not clearly defined or easy to perceive or understand; "indistinct shapes in the gloom"; "an indistinct memory"; "only indistinct notions of what to do"
indistinguished
ındistinct
{a} confused, obscure
indistinctly
in a dim indistinct manner; "we perceived the change only dimly"
indistinctly
faintly, unclearly; indistinguishably, undiscernibly
indistinctly
In an indistinct manner
indistinctly
In an indistinct manner; not clearly; confusedly; dimly; as, certain ideas are indistinctly comprehended
indistinctness
The property of being indistinct
indistinctness
The quality or condition of being indistinct; want of definiteness; dimness; confusion; as, the indistinctness of a picture, or of comprehension; indistinctness of vision
indistinctness
the quality of being indistinct
indistinctness
{i} lack of clarity, vagueness; quality of being difficult to distinguish or discern
indistinct