including only a part

listen to the pronunciation of including only a part
İngilizce - Türkçe

including only a part teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

limited
{s} sınırlı

Biletlerin sayısı sınırlıydı. - The number of tickets was limited.

Bu sınırlı ekspres Sendai'ye gider. - This limited express is bound for Sendai.

limited
sınırlanmak
limited
sınırlamak
limited
bitimli
limited
sınırlı sorumlu (şirket)
limited
sınırlandırılmış
limited
(Kanun) tahdit edilmiş
limited
(şirket) limited
limited
{f} sınırlandır
limited
{f} sinirlandir
limited
sayılı
limited
az
limited
limited partnership komandit şirket
limited
sınırlı sorumlu
limited
{s} İng. limitet, sınırlı sorumlu (şirket)
limited
limited edition mahdut baskı
limited
ekspres İng
limited
{f} sınırlandır: adj.sınırlı
limited
sınırla

Özgürlüklerimiz sınırlanıyor. - Our freedoms are being limited.

Şu çocuklar sözlü becerilerini sınırladı. - Those children have limited verbal skills.

limited
{s} kıt
İngilizce - İngilizce
limited
including only a part

  Heceleme

  in·clud·ing on·ly a part

  Türkçe nasıl söylenir

  înkludîng ōnli ı pärt

  Telaffuz

  /ənˈklo͞odəɴɢ ˈōnlē ə ˈpärt/ /ɪnˈkluːdɪŋ ˈoʊnliː ə ˈpɑːrt/

  Günün kelimesi

  hemidemisemiquaver