inarticulate

listen to the pronunciation of inarticulate
İngilizce - Türkçe
belirsiz
anlaşılmaz konuşan
iyi ifade edemeyen
(konuşma) anlaşılmaz
derdini anlatamayan
inarticulatelymeramım anlatamayarak
{s} konuşma özürlü
{s} dilsiz
{s} anlaşılmaz
{s} iyi ifade edilmemiş
{s} kendini iyi ifade edemeyen
{s} eklemsiz
{s} konuşamaz
kendisini iyi ifade edemeyen
inarticulatenessmeramını anlatamayı
(Tıp) Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz
ifadeden âciz bir şekilde
speechless
{s} suskun

Şok, Tom'u suskun bıraktı. - The shock rendered Tom speechless.

Erkek çocuğu bir kızla konuşurken suskundu. - The boy was speechless when talking to a girl.

inarticulate brachiopods
alt kambriyen'den günümüze kadar var olmuş olan bir brakiyopod sınıfı
inarticulate with rage
sinirinden konuşamayan
speechless
dili tutulmak
speechless
suskunluk
speechless
sözle anlatılamaz
speechless
dilsiz

Ben neredeyse dilsizim. - I'm almost speechless.

Gördüğüm şey beni dilsiz bıraktı. - What I saw left me speechless.

inarticulately
anlaşılmaz bir şekilde
speechless
{s} kelimelere dökülemeyen
speechless
speechlessnesssessizlik
speechless
konuşamayan
speechless
{s} sözsüz
speechless
{s} dili tutulmuş
speechless
speechlesslydili tutulmuş gibi
speechless
{s} sessiz
speechless
{s} nutku tutulmuş

Ben dehşete düştüm. Beni nutku tutulmuş bırakıyorsun. - I'm appalled. You leave me speechless.

speechless
kelimelerle ifade edilemeyen
speechless
sözle anlatılamaz/sessiz
speechless
{s} sözle ifade edilemeyen
İngilizce - İngilizce
unable to speak with any clarity
not articulated in normal words
not having joints or other articulations
speechless
Not uttered with articulation or intelligible distinctness, as speech or words
Not jointed or articulated; having no distinct body segments; as, an inarticulate worm
without or deprived of the use of speech or words; "inarticulate beasts"; "remained stupidly inarticulate and saying something noncommital"; "inarticulate with rage"; "an inarticulate cry"
Incapable of articulating
Without a hinge; said of an order (Inarticulata or Ecardines) of brachiopods
If someone is inarticulate, they are unable to express themselves easily or well in speech. Inarticulate and rather shy, he had always dreaded speaking in public articulate
{s} unclear, indistinct; not understandable, incomprehensible; unable to express oneself in words; speechless (with rage or surprise); not spoken or expressed; not jointed (Anatomy, Zoology)
inarticulate animal
{i} animal that is not jointed
ınarticulate
{a} indistinct, confused, thick
inarticulately
in an inarticulate manner, unclearly, indistinctly, incomprehensibly
inarticulately
in an inarticulate manner; "he talked inarticulately about the accident that had just taken his wife's life
inarticulately
In an inarticulate manner
inarticulateness
The property of being inarticulate, of lacking articulateness
inarticulateness
{i} lack of clearness, indistinctness; incomprehensibleness; inability to express oneself in words; speechlessness (due to rage or surprise)
inarticulateness
The state or quality of being inarticulate
inarticulate