icat etmek

listen to the pronunciation of icat etmek
Türkçe - İngilizce
invent

He is very bad at inventing excuses. - Bahaneler icat etmekte çok kötüdür.

If God did not exist, we'd have to invent him. - Tanrı olmasa onu icat etmek zorunda kalırız.

devise
originate
contrive
make up
fabricate
think up
conjure up
to invent, to devise, to fabricate
father
dream up
cogitate
mint
strike out
1. to invent, create. 2. to fabricate, make up, trump up, concoct
trump up
to invent
trump
weave
icat et
{f} invented

Do you know who invented the microscope? - Mikroskopu kimin icat ettiğini biliyor musun?

Thomas Edison invented the light bulb. - Thomas Edison ampulü icat etmiştir.

icat et
invent

Thomas Edison invented the light bulb. - Thomas Edison ampulü icat etmiştir.

Who invented this machine? - Bu makineyi kim icat etti?

icat etme
excogitation
icat etme
{i} origination
Türkçe - Türkçe
İlk kez yeni bir şey yaratmak
Bir şeyi gerçekmiş gibi göstermek
icat etmek