icat etme

listen to the pronunciation of icat etme
Türkçe - İngilizce
excogitation
origination
icat etmek
{f} invent

He is very bad at inventing excuses. - Bahaneler icat etmekte çok kötüdür.

If God did not exist, we'd have to invent him. - Tanrı olmasa onu icat etmek zorunda kalırız.

icat etmek
devise
icat et
{f} invented

Thomas Edison invented the light bulb. - Thomas Edison ampulü icat etmiştir.

Do you know who invented the microscope? - Mikroskopu kimin icat ettiğini biliyor musun?

icat et
invent

Who invented karaoke? - Karaokeyi kim icat etti?

Thomas Edison invented the light bulb. - Thomas Edison ampulü icat etmiştir.

icat etmek
contrive
icat etmek
originate
icat etmek
{f} father
icat etmek
fabricate
icat etmek
think up
icat etmek
make up
icat etmek
conjure up
icat etmek
trump up
icat etmek
to invent
icat etmek
cogitate
icat etmek
1. to invent, create. 2. to fabricate, make up, trump up, concoct
icat etmek
dream up
icat etmek
trump
icat etmek
strike out
icat etmek
weave
icat etmek
to invent, to devise, to fabricate
icat etmek
mint
Türkçe - Türkçe

icat etme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

icat etmek
İlk kez yeni bir şey yaratmak
icat etmek
Bir şeyi gerçekmiş gibi göstermek
icat etme