i̇thaf

listen to the pronunciation of i̇thaf
Türkçe - İngilizce

i̇thaf teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ithaf
dedication

Thank you for your dedication. - İthafın için teşekkür ederim.

In 1935 a writer published a book of poetry with funds provided by his mother. In the dedication he thanked all the editors who had rejected his manuscript. - 1935'de bir yazar, annesi tarafından sağlanan fonla bir şiir kitabı yayımlattı. İthaf yazısında, onun kitap müsveddesini kabul etmeyen tüm editörlere teşekkür etti.

ithaf
consecration
ithaf
inscription
ithaf olunmuş
dedicated

This book is not dedicated to anyone. - Bu kitap herkese ithaf olunmuş değil.

ithaf etmek
Dedicate

I'd like to dedicate this song to Mary. - Ben bu şarkıyı Mary'ye ithaf etmek istiyorum.

I'd like to dedicate this next song to the bride and groom. - Bu bir sonraki şarkıyı gelin ve damada ithaf etmek istiyorum.

ithaf etmek
to dedicate (something) to
ithaf etmek
to dedicate

I'd like to dedicate this next song to the bride and groom. - Bu bir sonraki şarkıyı gelin ve damada ithaf etmek istiyorum.

I want to dedicate this song to Mary, the most beautiful woman in the world. - Bu şarkıyı Mary'ye ithaf etmek istiyorum, dünyadaki en güzel kadın.

ithaf olarak
dedicatory
İngilizce - Türkçe

i̇thaf teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ithaf etmek
Dedicate
i̇thaf