ithaf etmek

listen to the pronunciation of ithaf etmek
Türkçe - İngilizce
Dedicate

I'd like to dedicate this next song to the bride and groom. - Bu bir sonraki şarkıyı gelin ve damada ithaf etmek istiyorum.

I want to dedicate this song to Mary, the most beautiful woman in the world. - Bu şarkıyı Mary'ye ithaf etmek istiyorum, dünyadaki en güzel kadın.

to dedicate

I'd like to dedicate this next song to the bride and groom. - Bu bir sonraki şarkıyı gelin ve damada ithaf etmek istiyorum.

I'd like to dedicate this song to Mary. - Ben bu şarkıyı Mary'ye ithaf etmek istiyorum.

to dedicate (something) to
inscribe for
(Kanun) attribute
inscribe to
ithaf etme
dedication
Türkçe - Türkçe
adına sunmak, armağan etmek
İngilizce - Türkçe
Dedicate
ithaf etmek