i̇lk olarak

listen to the pronunciation of i̇lk olarak
Türkçe - İngilizce

i̇lk olarak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ilk olarak
first of all
ilk olarak
initially
ilk olarak
early
ilk olarak
first

Dachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games. - Dachshund sosisleri ilk olarak New York'ta popüler oldu, özellikle beyzbol oyunlarında.

Suppose you are fired, what will you do first? - Farzet ki işten atıldın, ilk olarak ne yaparsın?

ilk olarak
start with
ilk olarak
first-time
ilk olarak
begin with
ilk olarak
for the first time

The world population reached one billion for the first time in 1804. - Dünya nüfusu ilk olarak 1804'te bir milyara ulaştı.

ilk olarak
wariness
ilk olarak
antecedently
ilk olarak
in the first instance
ilk olarak
primarily
ilk olarak
at first

At first, everything seemed difficult. - İlk olarak, her şey zor görünüyordu.

She didn't like him at first. - O, ilk olarak ondan hoşlanmadı.

ilk olarak
for starters
ilk olarak
firstly

Firstly, he is your father, secondly, he is very sick. Tom, you must absolutely help him! - İlk olarak, o senin baban, ikincisi, o çok hasta. Tom, ona kesinlikle yardım etmelisin!

ilk olarak
a) firstly, first b) to begin with
ilk olarak
in first place
ilk izlenim olarak
as a first impression
ilk olarak
first time

I don't remember when the first time I met him was. - Onunla ilk olarak ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum.

The world population reached one billion for the first time in 1804. - Dünya nüfusu ilk olarak 1804'te bir milyara ulaştı.

ilk ve son olarak
once for all

He gave up his attempt once for all. - O ilk ve son olarak girişiminden vazgeçti.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) BİDÂYETEN
ilk olarak
(Osmanlı Dönemi) evvelen
i̇lk olarak