first time

listen to the pronunciation of first time
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) ilk sefer

Daha önce burada bulundun mu? Hayır, bu benim ilk seferim. - Have you been here before? No, It's my first time.

Bu benim ilk seferim değil. - It's not my first time.

ilk defa

İlk defa mı tadına bakıyorsun? - Is this the first time you have tasted it?

Eski arkadaşlarımdan biri uzun süredir ilk defa beni ziyaret etti. - An old friend of mine dropped in on me for the first time in ages.

ilk kez

İki yılda ilk kez bir film izledim. - I saw a movie for the first time in two years.

Paris'e ilk kez gitti. - He went to Paris for the first time.

ilk olarak

Dünya nüfusu ilk olarak 1804'te bir milyara ulaştı. - The world population reached one billion for the first time in 1804.

Onunla ilk olarak ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum. - I don't remember when the first time I met him was.

first time in days
günlerden sonra ilk kez
first time in days
günler sonra ilk kez
first time in days
günlerden sonra ilk defa
first time in days
günler sonra ilk defa
first time in months
aylar sonra ilk defa
first time in months
aylardan sonra ilk kez
first time in months
aylardan sonra ilk defa
first time in months
aylar sonra ilk kez
first time in weeks
haftalar sonra ilk kez
first time in weeks
haftalar sonra ilk defa
first time in years
yıllar sonra ilk defa
first time in years
yıllardan sonra ilk defa
first time in years
yıllar sonra ilk kez
first time in years
yıllardan sonra ilk kez
first-time
ilk kez

Tom bir ilk kez yakalanan. - Tom's a first-time offender.

first-time
ilk olarak
go for the first time
ayak atmak
for the first time
ilk olarak

Dünya nüfusu ilk olarak 1804'te bir milyara ulaştı. - The world population reached one billion for the first time in 1804.

for the first time
İlk kez
for the first time ever
Şimdiye kadar ilk defa
meet someone for the first time
biriyle ilk kez tanışmak
very first time
İlk kez
for the first time in days
günlerden sonra ilk kez
for the first time in days
günlerden sonra ilk defa
for the first time in days
günler sonra ilk defa
for the first time in days
günler sonra ilk kez
for the first time in months
aylardan sonra ilk defa
for the first time in months
aylardan sonra ilk kez
for the first time in months
aylar sonra ilk kez
for the first time in months
aylar sonra ilk defa
for the first time in weeks
haftalar sonra ilk defa
for the first time in weeks
haftalar sonra ilk kez
for the first time in years
yıllardan sonra ilk kez
for the first time in years
yıllar sonra ilk kez
for the first time in years
yıllardan sonra ilk defa
for the first time in years
yıllar sonra ilk defa
İngilizce - İngilizce
first time

  Türkçe nasıl söylenir

  fırst taym

  Telaffuz

  /ˈfərst ˈtīm/ /ˈfɜrst ˈtaɪm/

  Etimoloji

  [ 'f&rst ] (adjective.) before 12th century. Middle English, from Old English fyrst; akin to Old High German furist first, Old English faran to go; more at FARE.

  Videolar

  ... I think-- this is the first time I've done it, so it's ...
  ... In the certainty mode, you tell your TPM which signing keys you trust. The first time you ...

  Günün kelimesi

  crapulous