how we want our children to be as long as they do everything we say

listen to the pronunciation of how we want our children to be as long as they do everything we say
İngilizce - Türkçe

how we want our children to be as long as they do everything we say teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

independent
{s} bağımsız

Anlaşma Texas'ı bağımsız hale getirdi. - The treaty made Texas independent.

Onun o kadar üzerinde titrememelisin. O bağımsız olmayı öğrenmeli. - You shouldn't coddle her so much. She needs to learn to be independent.

independent
{s} özgür

O, akıllı ve özgür bir kız. - She's a smart and independent girl.

Apartmanında tek başına olduğunda, bağımsız hissedersin. Odanda tek başına olduğunda, özgür hissedersin. Yatağında tek başına olduğunda, yalnız hissedersin. - When you're alone in your apartment, you feel independent. When you're alone in your room, you feel free. When you're alone in your bed, you feel lonely.

independent
{s} hür
independent
{s} serbest
independent
bağımsız olmak

Gençler ailelerinden bağımsız olmak istiyorlar. - Teenagers want to be independent of their parents.

O daha bağımsız olmak istiyor. - He wants to be more independent.

independent
independentlybağımsız olarak
independent
birbirini etkilemeden
independent
{s} maddi yönden bağımsız
independent
{s} başına buyruk

Tom çok başına buyruktu. - Tom was very independent.

Oğlum her zaman çok başına buyruktu. - My son has always been very independent.

independent
{s} (ekonomik açıdan) bağımsız, kendi geliri ile geçinebilen
independent
{s} kendi geçimini sağlayan
independent
(Askeri) MÜSTAKİL GEMİ: Donanma kontrolu altında tek başına ve bir harp gemisinin refakati olmaksızın seyreden bir ticaret gemisi
independent
bağımsız kimse
independent
kendi geliri ile geçinebilen
İngilizce - İngilizce
independent
how we want our children to be as long as they do everything we say

  Heceleme

  how we want our chil·dren to be as Long as they do eve·ry·thing we Say

  Türkçe nasıl söylenir

  hau wi wônt aur çîldrın tı bi äz lông äz dhey du evrithîng wi sey

  Telaffuz

  /ˈhou ˈwē ˈwônt ˈour ˈʧəldrən tə bē ˈaz ˈlôɴɢ ˈaz ˈᴛʜā ˈdo͞o ˈevrēˌᴛʜəɴɢ ˈwē ˈsā/ /ˈhaʊ ˈwiː ˈwɔːnt ˈaʊr ˈʧɪldrən tə biː ˈæz ˈlɔːŋ ˈæz ˈðeɪ ˈduː ˈɛvriːˌθɪŋ ˈwiː ˈseɪ/

  Günün kelimesi

  elevenses