how we want our children to be as long as they do everything we say

listen to the pronunciation of how we want our children to be as long as they do everything we say
Englisch - Türkisch

Definition von how we want our children to be as long as they do everything we say im Englisch Türkisch wörterbuch

independent
{s} bağımsız

Onun o kadar üzerinde titrememelisin. O bağımsız olmayı öğrenmeli. - You shouldn't coddle her so much. She needs to learn to be independent.

Bu genç erkekler ebeveynlerinden bağımsızlar. - Those young men are independent of their parents.

independent
{s} özgür

Apartmanında tek başına olduğunda, bağımsız hissedersin. Odanda tek başına olduğunda, özgür hissedersin. Yatağında tek başına olduğunda, yalnız hissedersin. - When you're alone in your apartment, you feel independent. When you're alone in your room, you feel free. When you're alone in your bed, you feel lonely.

Ben daha özgür olmak istiyorum. - I want to be more independent.

independent
{s} hür
independent
{s} serbest
independent
bağımsız olmak

Kendi ayakların üzerinde durmak bağımsız olmak anlamına gelir. - To stand in your own feet means to be independent.

O daha bağımsız olmak istiyor. - She wants to be more independent.

independent
independentlybağımsız olarak
independent
birbirini etkilemeden
independent
{s} maddi yönden bağımsız
independent
{s} başına buyruk

Oğlum her zaman çok başına buyruktu. - My son has always been very independent.

Tom çok başına buyruktu. - Tom was very independent.

independent
{s} (ekonomik açıdan) bağımsız, kendi geliri ile geçinebilen
independent
{s} kendi geçimini sağlayan
independent
(Askeri) MÜSTAKİL GEMİ: Donanma kontrolu altında tek başına ve bir harp gemisinin refakati olmaksızın seyreden bir ticaret gemisi
independent
bağımsız kimse
independent
kendi geliri ile geçinebilen
Englisch - Englisch
independent
how we want our children to be as long as they do everything we say

  Silbentrennung

  how we want our chil·dren to be as Long as they do eve·ry·thing we Say

  Türkische aussprache

  hau wi wônt aur çîldrın tı bi äz lông äz dhey du evrithîng wi sey

  Aussprache

  /ˈhou ˈwē ˈwônt ˈour ˈʧəldrən tə bē ˈaz ˈlôɴɢ ˈaz ˈᴛʜā ˈdo͞o ˈevrēˌᴛʜəɴɢ ˈwē ˈsā/ /ˈhaʊ ˈwiː ˈwɔːnt ˈaʊr ˈʧɪldrən tə biː ˈæz ˈlɔːŋ ˈæz ˈðeɪ ˈduː ˈɛvriːˌθɪŋ ˈwiː ˈseɪ/

  Wort des Tages

  redolent
Favoriten