hoşnutluk

listen to the pronunciation of hoşnutluk
Türkçe - İngilizce
satisfaction

Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back to life. - Merak kediyi öldürdü ama hoşnutluk onu yaşama geri getirdi.

contentment
content
contentedness
satisfaction, contentment
gratification
complacency
(Pisikoloji, Ruhbilim) euphoria
fetch
gladness
hoşnut
contented
hoşnutluk getirmek
to indicate that one is pleased with
hoşnut
{s} glad

He will be only too glad to help you. - Sadece ,sana yardım etmekten çok hoşnut olacak.

I'm glad you're pleased. - Ben senin hoşnut olmandan memnunum.

hoşnut
pleased

I thought you'd be pleased. - Ben senin hoşnut olacağını düşündüm.

I'm glad you're pleased. - Ben senin hoşnut olmandan memnunum.

hoşnut
content

He is content with the simple life. - Basit bir yaşamdan hoşnuttur.

You look very content. - Çok hoşnut görünüyorsun.

hoşnut
{s} delighted

I've always been delighted with the chinese culture. - Çin kültürü ile ilgili her zaman hoşnuttum.

Tom will be delighted to hear that. - Tom onu duyduğuna hoşnut olacak.

hoşnut
delighted at
hoşnut
contented with
hoşnut
gladsome
hoşnut
satisfied, glad, pleased, content, contented (with)
hoşnut
satisfied

We must keep the customers satisfied. - Müşterileri hoşnut tutmalıyız.

If I had 25% more income, I'd be more satisfied with my life. - Eğer yüzde 25 daha fazla gelirim olsaydı yaşamımdan daha hoşnut olurdum.

hoşnut
rejoiced at
hoşnut
gratified
hoşnut
jolly
hoşnut
bucked
Türkçe - Türkçe
Hoşnut olma durumu
hoşnut
Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, yakınması olmayan
hoşnutluk