highly esteemed, having a good reputation; honorable, respectable

listen to the pronunciation of highly esteemed, having a good reputation; honorable, respectable
İngilizce - Türkçe

highly esteemed, having a good reputation; honorable, respectable teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reputable
saygın

Tom saygın, değil mi? - Tom is reputable, isn't he?

Tom saygın bir bayiden kullanılmış bir araba satın aldı. - Tom bought a used car from a reputable dealership.

reputable
{s} itibarlı
reputable
saygıdeğer
reputable
tanınmış
reputable
ünlü
reputable
{s} şerefli
reputable
itibara lâyık
reputable
{s} hatırı sayılır
reputable
muhterem
İngilizce - İngilizce
{s} reputable
highly esteemed, having a good reputation; honorable, respectable