a place to hide

listen to the pronunciation of a place to hide
İngilizce - Türkçe

a place to hide teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hideout
gizlenilen yer
hideout
{i} gizlenme yeri

Gizlenme yerimizin nerede olduğunu kimseye söyledin mi? - Have you told anyone where our hideout is?

Polis Tom'un gizlenme yerini buldu. - The police found Tom's hideout.

hideout
{i} sayfiye evi
hideout
{i} saklanma yeri
İngilizce - İngilizce
hideout
a place to hide