rey

listen to the pronunciation of rey
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
Düşünce, görüş, fikir
iran'da tarihi bir kent
Oy
islamda, Kuran ve sünnetin belli bir hükme bağlamadığı fıkıh sorunlarında genel ilkelerden ussal yöntemlerle çıkarımda bulunma
(Osmanlı Dönemi) CUL
(Osmanlı Dönemi) CÂL
REY'
(Osmanlı Dönemi) Ziyade, çok
REY'
(Osmanlı Dönemi) Arpa, buğday, tahıl
REY'
(Osmanlı Dönemi) Rücu', geri dönme, avdet
rey