hayal etme

listen to the pronunciation of hayal etme
Türkçe - İngilizce
concept
imagination
imagining

Are you sure you're not imagining things? - İşleri hayal etmediğinden emin misin?

hayal etmek
imagine

It's difficult to imagine life without television or the Internet. - Televizyon ya da internet olmayan hayatı hayal etmek zor.

It's almost impossible to imagine. - Onu hayal etmek neredeyse imkansız.

hayal etmek
dream
hayal etmek
picture
hayal etmek
conjure up
hayal et
imagine

Imagine that you had a time machine. - Bir zaman makinen olduğunu hayal et.

I never imagined we'd end up like this. - Böyle bitireceğimizi asla hayal etmedim.

hayal et
conjure up
hayal etmek
visualize

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

hayal etmek
to imagine

It's pretty easy to imagine. - Bu hayal etmek oldukça kolaydır.

It is difficult to imagine a life with neither television nor the Internet. - Ne televizyon ne de internetsiz bir hayatı hayal etmek zordur.

hayâl etmek
Imagine, picture
hayal et
conjureup
hayal et
fantasize

Layla fantasized about killing her mother her entire life. - Leyla hayatını boyunca annesini öldürmeyi hayal etti.

hayal etmek
to imagine, to picture
hayal etmek
{f} shadow
hayâl etmek
fancy
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) TAHAYYÜL
Hayal etmek
tahayyül etmek
hayal etmek
Bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
hayal etme