hayal etmek

listen to the pronunciation of hayal etmek
Türkçe - İngilizce
imagine

It's pretty easy to imagine. - Bu hayal etmek oldukça kolaydır.

It's almost impossible to imagine. - Onu hayal etmek neredeyse imkansız.

dream
picture
conjure up
Imagine, picture
to imagine, to picture
shadow
to imagine

It's almost impossible to imagine. - Onu hayal etmek neredeyse imkansız.

It is difficult to imagine a life with neither television nor the Internet. - Ne televizyon ne de internetsiz bir hayatı hayal etmek zordur.

fancy
visualize

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

hayal et
conjure up
hayal et
imagine

I never imagined we'd end up like this. - Böyle bitireceğimizi asla hayal etmedim.

Imagine that you have a time machine. - Bir zaman makinen olduğunu hayal et.

hayal et
fantasize

Layla fantasized about killing her mother her entire life. - Leyla hayatını boyunca annesini öldürmeyi hayal etti.

hayal et
conjureup
hayal etme
{i} concept
hayal etme
{i} imagination
hayal etme
{i} imagining

Are you sure you're not imagining things? - İşleri hayal etmediğinden emin misin?

Türkçe - Türkçe
Bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
tahayyül etmek
Hayal etme
(Hukuk) TAHAYYÜL
hayal etmek