hayal etme

listen to the pronunciation of hayal etme
Türkisch - Englisch
concept
imagination
imagining

Are you sure you're not imagining things? - İşleri hayal etmediğinden emin misin?

hayal etmek
imagine

It's almost impossible to imagine. - Onu hayal etmek neredeyse imkansız.

It's pretty easy to imagine. - Bu hayal etmek oldukça kolaydır.

hayal etmek
dream
hayal etmek
picture
hayal etmek
conjure up
hayal et
imagine

We are not as happy or unhappy as we imagine ourselves to be. - Olmayı hayal ettiğimiz kadar mutlu ya da mutsuz değiliz.

You're just the kind of person I imagined you'd be. - Tam olmanı hayal ettiğim insan tipisin.

hayal et
conjure up
hayal etmek
visualize

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

hayal etmek
to imagine

It's difficult to imagine life without television or the Internet. - Televizyon ya da internet olmayan hayatı hayal etmek zor.

It's pretty easy to imagine. - Bu hayal etmek oldukça kolaydır.

hayâl etmek
Imagine, picture
hayal et
conjureup
hayal et
fantasize

Layla fantasized about killing her mother her entire life. - Leyla hayatını boyunca annesini öldürmeyi hayal etti.

hayal etmek
to imagine, to picture
hayal etmek
{f} shadow
hayâl etmek
fancy
Türkisch - Türkisch
(Hukuk) TAHAYYÜL
Hayal etmek
tahayyül etmek
hayal etmek
Bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
hayal etme
Favoriten