hachure

listen to the pronunciation of hachure
İngilizce - Türkçe
tarama çizgi
gölge hatları
(Askeri) TARAMA HATLARI: Arazideki yükseklik farklarını haritalar üzerinde göstermek için, taramada kullanılan kısa hatlar. Tarama; meyil istikametinde çizilir. Halen, bu tarama sisteminden ziyade tesviye eğrileri kullanılmaktadır
resimde göIge çizgileri
{f} tarama yapmak
(fiil) tarama yapmak
tarama
tarama çizgilerle göstermek
haritalarda dağ yamaçlarını gösteren ince çizgi
(Askeri) tarama hatları
İngilizce - İngilizce
A line on a map indicating the steepness of a slope
A short line used in drawing and engraving, especially in shading and denoting different surfaces, as in map drawing
hachure