grumbler, sulker, irritable person; complaint; bad fit of temper

listen to the pronunciation of grumbler, sulker, irritable person; complaint; bad fit of temper
İngilizce - Türkçe

grumbler, sulker, irritable person; complaint; bad fit of temper teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

grouch
{f} söylenmek
grouch
sızlanmak
grouch
yakınma
grouch
dırdır etmek
grouch
şikayet etmek
grouch
dırdırcı

Tom benim bir dırdırcı olduğumu söylüyor. - Tom says that I'm a grouch.

grouch
{i} homurdanan kimse
grouch
{f} homurdanmak
grouch
hiç bir şeyden memnun olmayan kimse
grouch
{i} huysuzluk
grouch
i., k.dili. her zaman şikâyetçi olan kimse, dırdırcı
grouch
{f} yakınmak
grouch
şikayetçi kimse
grouch
suratsız Iık
grouch
{i} söylenme
İngilizce - İngilizce
{i} grouch
grumbler, sulker, irritable person; complaint; bad fit of temper