dırdırcı

listen to the pronunciation of dırdırcı
Türkçe - İngilizce
grumbler, grouch, whiner, nagger, nag
rattlebrain
grumbler
rattle pated
nagger
chatterer
grumbler; nagger
grumbling; nagging
grouser
grumpy
whiner
grouch

Tom says that I'm a grouch. - Tom benim bir dırdırcı olduğumu söylüyor.

crabby
crotchety
querulous
dırdırcı tip
nag
Türkçe - Türkçe
Bezdirici söz etme alışkanlığı olan (kimse), geveze, yerli yersiz çok konuşan (kimse)
DIRDIRCI
Bir şeyden memnun olmaz, vara yoğa söylenirdi."- R. N. Güntekin
DIRDIRCI
Bezdirici söz etme alışkanlığı olan, geveze, yerli yersiz konuşan (kimse): "Bir kere dırdırcı bir tabiatı vardı
dırdırcı