get along with so.

listen to the pronunciation of get along with so.
İngilizce - Türkçe
birlikte öyle olsun
get along with
iyi geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

Sınıftaki herkesle iyi geçinmek için daha çok çalışmalıydım. - I should've tried harder to get along with everyone in the class.

get along with
iyi anlaşmak
get along with
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

get along with
geçinmek

Kendisiyle geçinmek çok zordur. - He is rather hard to get along with.

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

get along with
ile anlaşmak
get along with
(Dilbilim) ile iyi geçinmek
get along with
ile geçinmek

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

get along with
uyuşmak
get along with
(Dilbilim) ile uzlaşmak
get along with
birisiyle geçinmek
get along with
iyi anlaşmak (birisiyle)
get along with
biriyle iyi geçinmek
get along with
git

Onunla anlaşamadım gitti. - I just can't get along with him.

get along with
anlaşmak, iyi ilişkide olmak
get along with so.