çok çalışmak

listen to the pronunciation of çok çalışmak
Türkçe - İngilizce
bone up on
(deyim) bust a gut
work up a sweat
(Argo) sweat blood
(deyim) work one's guts out
(deyim) sweat one's guts out
sweat
toil

Toil and worry caused his health to break down. - Çok çalışmak ve endişe onun sağlığının bozulmasına neden oldu.

break one's neck
beaver
bang away
bust one's ass
{f} slog
try hard

Tom is going to have to try harder. - Tom daha çok çalışmak zorunda olacak.

I guess I'll have to try harder. - Sanırım daha çok çalışmak zorunda kalacağım.

work very hard
slog away
work like a demon
{f} swot
mug up
swot up
(Fiili Deyim ) study hard
{k} be hard at it
çok çalış
mug up
çok çalış
{f} swot
çok çalışma
grind
çok çalışma
swot
çok çalışma
lucubration
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) TADFİR
çok çalışmak