not including

listen to the pronunciation of not including
İngilizce - Türkçe
içermeyen
kapsamayan
dışında
hariç
excluding
hariç

Barack Obama hariç Amerika Birleşik Devletlerinin bütün başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all presidents of the United States were white.

Çizimler hariç, bu kitabın 252 sayfası var. - This book has 252 pages, excluding illustrations.

excluding
hariç olmak üzere
excluding
(Bilgisayar) dışta tutulan
excluding
rnüstesna
including but not limited to
sınırlı olmamak kaydıyla
excluding
-den başka
excluding
{i} dışlama
excluding
{f} dışta bırak
excluding
-in dışında
not counting
sayımı değil
(including) but not limited to
ile sınırlı olmaksızın
excluding
(İnşaat) hariç tutma
excluding
ayrı tut
İngilizce - İngilizce
not counting
excluding
not including VAT
value added tax has not yet been added to a price
including but not limited to
Resmî İngilizce yazılarda geçen,"... dahil olmak fakat bununla / bunlarla sınırlı olmamak / kalmamak üzere ..." diye tercüme edilebilecek ibare
not including

  Heceleme

  not in·clud·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  nät înkludîng

  Telaffuz

  /ˈnät ənˈklo͞odəɴɢ/ /ˈnɑːt ɪnˈkluːdɪŋ/

  Günün kelimesi

  carrageen