fon

listen to the pronunciation of fon
Türkçe - İngilizce
background

I like to read with background music. - Fon müziği ile okumayı severim.

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

fund

IMF stands for International Monetary Fund. - IMF Uluslararası Para Fonu (IMF) anlamına gelir.

His undertaking failed for lack of funds. - Onun taahhütü fon eksikliğinden başarısız oldu.

backdrop
ground-color
ground
(Ticaret) capital
(Ticaret) request
ground-colour
(Tiyatro) back-ground
base coat, background color
fund, designated fund
pool
phon

A text in Esperanto is written phonetically using an alphabet of 28 letters. - Esperanto bir metin, fonetik olarak 28 harfli bir alfabe kullanılarak yazılır.

Esperanto is written phonetically with an alphabet of 28 letters. - Esperanto, 28 harfli alfabe ile fonetik olarak yazılır.

reserve
(Hukuk) capital, fund
cin., theat. background (of a set)
groundwork
fund; background
ground colour [Brit.]
ground color
{i} funding

Where's the funding coming from? - Fonunuz nereden geliyor?

The funding could be inadequate. - Fonlama yetersiz olabilir.

ground colour
fon bulma
(Ticaret) funding
fon müziği
backing
fon tahsisi
(Politika, Siyaset) allocation of funds
fon dip
funding base
fon yönetimi
Fund management
fon akım tablosu
(Ticaret) flow of funds statement
fon akım tablosu
(Ticaret) sources and uses statement
fon akım tablosu
(Ticaret) funds flow statement
fon ayırmak
(Ticaret) furnish a fund for
fon ayırmak
allocate fund
fon ayırmak
(Ticaret) allocate fund for
fon ayırmak
(Ticaret) allocate a fund
fon biriktirme yöntemi
capital accumulations
fon bulmak
find a fund
fon büyüklüğü
(Sigorta,Ticaret) total net asset value of fund
fon döngüsü
(Politika, Siyaset) funding cycle
fon giderleri
(Askeri) fund expenditures
fon gürültüsü
additional noise
fon gürültüsü
background noise
fon havuzu tekniği
(Ticaret) pool-of-funds approach
fon ihtiyacı
funding need
fon ipliği
(Tekstil) ground yarn
fon izahnamesi
(Sigorta,Ticaret) fund prospectus
fon işlemleri
(Sigorta,Ticaret) fund transactions
fon işletim gideri kesintisi
(Sigorta,Ticaret) fund management fee
fon katılım belgeleri
(Ticaret) fund certificates
fon kaynak kullanımı tablosu
(Ticaret) sources and uses statement
fon kaynak kullanımı tablosu
(Ticaret) flow of funds statement
fon kaynaklı kredi
(Ticaret) loan of funds originated
fon kaynaklı krediler
(Ticaret) loans of funds originated
fon komitesi
(Ticaret) funding committee
fon kullanımı
(Ticaret) application of funds
fon malvarlığı
(Askeri) assets of the fund
fon muhasebesi
(Askeri) fund accounting
fon müziği
background music

I like to read with background music. - Fon müziği ile okumayı severim.

fon oluşturmak
pool
fon operasyon sorumlusu
(Ticaret) fund manager
fon sağlamak
(Ticaret) fund-raising
fon sistemi
capital accumulations
fon tahsisatı
(Hukuk) allocation of funds
fon yaratmak
create fund
fon yönetmek
manage fund
fon yönetmek
administer fund
fon yükümlülüğü
(Ticaret) fund obligation
fon yükümlülüğü
(Ticaret) fund liability
arka fon
background
federal fon oranları
(Ticaret) federal funds rate
global fon
(Ticaret) global fund
ulusal fon
(Politika, Siyaset) national fund
ana para korumalı fon
(Ekonomi) Capital protected fund
alt-fon
(Ticaret) sub-fund
belgelendirilmemiş fon
unvouchered fund
blok fon
(Politika, Siyaset) block grant
bütçe dışı fon
(Hukuk) extra budgetary fund
elektronik fon transferi
(Askeri) electronic funds transfer
esas fon
(Ticaret) basic fund
genel fon
(Ticaret) common purse
karma fon
(Ticaret) composite fund
mali fon
(Ticaret) money capital
mali fon
(Ticaret) money funds
nakit fon
(Ticaret) cash fund
nakit olarak ayrılan fon
(Ticaret) cash fund
olumlu fon
positive fund
pozitif fon eksikliği
(Ticaret) positive funds gap
sarf edilmeyen fon
(Ticaret) nonexpendable fund
sıfır fon açığı
(Ticaret) zero funds gap
umumi fon
(Ticaret) general fund
veri fon
data phone
yedek fon
(Ticaret) reserve fund
İngilizce - İngilizce
A language of Benin and Togo, specifically, in the southern regions corresponding to the former kingdom of Dahomey. Also known as Fongbe or Fɔngbe, it is part of the Gbe family of West African languages
A language of Benin and Togo, specifically, in the southern regions corresponding to the former kingdom of Dahomey. Also known as Fongbe or Fɔngbe, it is part of the Gbe family of West African languages
People of southern Benin and adjacent parts of Togo. They speak a dialect of Gbe, a Kwa language of the Niger-Congo language family. Numbering about 3 million, the Fon are mainly farmers. Craft specialists include male ironworkers, sculptors, and weavers and female potters. The primary Fon social unit is the polygynous family, each woman and her children occupying a house within a compound. The village under a hereditary chief is the traditional political unit. Dahomey kingdom was peopled principally by Fon
Grassfields chief
(abbreviation) - Force of Nature
foneetika
A fool; an idiot
Benim Fon, a ethnic group from Benim
Friend of NaTCH
A people and a language of the Dahomey and Yoruba regions
Türkçe - Türkçe
İç mimarîde üstüne başka şeyler eklenen bölüm
Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü
Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı
Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak: "Karşılıklı paralar fonundan beş yüz milyon lira Millî Savunma hizmetlerine tahsis edilmişti."- A. İlhan
Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak
Bir kumaşın alt dokusu
fon müziği
Bir sahne eseri oynanırken çalınan müzik
Fak-Fuk-Fon
Fakir Fukara Fonu
İngilizce - Türkçe
(Askeri) seyrüsefer serbestliği (harekatlar) (freedom of navigation (operations))
background fon
(Tekstil) zemin
fon